INTEGRITET

GRATIS FRAKT NÄR DU KÖPER ÖVER 580SEK

INTEGRITET

INTEGRITET

På denna sida kan du läsa om vår sekretesspolicy, som beskriver hur Oneblackcar ("www.revitalash.se", "oss", "vår", "vi") samlar in och behandlar information om dig.

För att handla www.revitalash.se måste du uppge minst följande:

  • Namn
  • Adress
  • E-post -adress
  • Telefon / mobilnummer

Integritetspolicyn gäller både personuppgifter som du lämnar till oss och på information som vi samlar in via Oneblackcars webbplats, www.revitalash.se", ("Webbplats").

Oneblackcar är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Om du vill kontakta oss kan du göra det via kontaktuppgifterna:

Oneblackcar ApS
Avedøreholmen 78 B
2650 Hvidovre
CVR.: 24211339
info@oneblackcar.com
Tel. 70274600

I det följande hittar du de personuppgifter vi samlar in. Vi beskriver också syftet med insamlingen och den rättsliga grunden för behandlingen.

När du besöker www.revitalash.se samlar vi automatiskt in information om dig och din användning av Webbplatsen. Vi registrerar bland annat vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder, din IP-adress, inklusive din nätverksplats och information om din dator.

Samlingen har inget annat syfte än att optimera användarupplevelsen och funktionerna i www.revitalash.se, precis som vi använder informationen för att rikta vår marknadsföring på olika kanaler, till exempel Google Adwords. Detta hjälper oss att erbjuda våra användare det mest relevanta innehållet. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på www.revitalash.se samlar vi in den information du själv tillhandahåller. Det kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt, information om vilka produkter du köper och kan ha returnerat, leveransförfrågningar och information om den IP-adress som beställningen gjordes från.

Syftet är att tillhandahålla de produkter du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, inklusive för att kunna hantera dina rättigheter att återvända och annonsera. Information om dina inköp kan också behandlas för att uppfylla juridiska krav, inklusive för redovisning och redovisning. Vid inköp samlas IP-adressen in för att förhindra bedrägerier. Den rättsliga grunden för behandlingen är art 6.1 b, c och f i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Nyhetsbrev

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samlar vi in information om ditt namn, din e-postadress och eventuellt mobilnummer. Syftet är att vi ska kunna förse dig med nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Mottagare av Personuppgifter

Information om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer, ordernummer och specifika leveransförfrågningar skickas vidare till den transportör som ansvarar för leveransen av de inköpta varorna till dig. Vid inköp av icke lagerförda varor kan nämnda information vidarebefordras till tillverkaren eller säljaren av den berörda produkten, som då kommer att ansvara för leveransen.

Information kan lämnas till externa partner som behandlar informationen för vår räkning. Affärspartner får inte använda informationen för något annat syfte än att uppfylla avtalet med oss och är föremål för sekretess för dessa.

Dina rättigheter

Du är inom din rätt att när som helst be oss att få veta vilken information vi har registrerat om dig, i vilket syfte, vem som fått den och varifrån informationen kommer.

Om du vill kommer vi att tillhandahålla en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan begära informationen genom att skicka en skriftlig begäran till info@oneblackcar.com. På så sätt kan vi be dig att bevisa att du är den person du låtsas vara.

Rätt till rättelse

Felaktiga personuppgifter vi korrigerar för dig. Om du har fått kännedom om fel i den information vi har registrerat om dig, kontakta oss skriftligen så korrigerar vi uppgifterna.

Rätten till radering

Det kan finnas tillfällen där du har rätt att få hela eller delar av dina personuppgifter raderade av oss. Dock inte i händelse av att din information är nödvändig för att vi, till exempel att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Rätten att begränsa bearbetningen till lagring

Det kan också finnas fall där du befinner dig i din rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till endast lagring. Om du till exempel tror att informationen är felaktig.

Rätten till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter tillhandahållna i ett strukturerat format som gör att du kan överföra informationen till en annan registeransvarig.

Oppositionsrätt

Du kan alltid invända mot vår behandling av dina personuppgifter som används i marknadsföringssyfte. Om din personliga situation är nödvändig för att invända mot vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att göra det när som helst.

Rätten att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla eventuellt samtycke som du har gett oss för en given behandling av personuppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss på www.revitalash.se.

Rätten att överklaga

Du har rätt att lämna in klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten, Borgergade 28, 5, 1300 Copenhagen K om vår behandling av dina personuppgifter. Reklamation kan göras per post dt@datatilsynet.dk telefon +45 33 19 32 00.

Radering av personuppgifter

Information som samlas in i samband med din registrering till vårt nyhetsbrev kommer att raderas när ditt samtycke till nyhetsbrevet dras tillbaka, såvida vi inte har en annan grund för att behandla informationen.

Säkerhet

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller försämring av personuppgifter och mot utlämnande eller missbruk av personuppgifter.

Endast anställda som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att göra sitt jobb har tillgång till det.

Kontakta

Oneblackcar är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via Webbplatsen. Om du har några frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy eller vill du utöva en eller flera av dina rättigheter kan du kontakta:

Oneblackcar ApS
Avedøreholmen 78 B
2650 Hvidovre
CVR.: 24211339
info@oneblackcar.com
Tel. 70274600

Ändringar i integritetspolicyn

Om vi gör ändringar i integritetspolicyn informeras du om detta vid ditt nästa besök på webbplatsen.

 

 

NYHETSBREV